Skördare i skog • Gallringsskördare för skogsägare – Kranman
Generic filters
Search in excerpt
Filtrera kategorier
Nyheter

Kranman 520/620S: när resultatet räknas.

Kranman jobbar ständigt med utveckling. Nu tar vi ett stort steg framåt med den första och enda gallringsskördaren som är avsedd för den självverksamma skogsägaren.

Då målgruppen för Kranmans gallringsskördare 520/620S är den självverksamma skogsägaren blir kriterier och prioriteringar annorlunda jämfört med en rent kommersiell skördare. Vår skördare för skog är utrustad med ett kraftfullt stegmatat aggregat som fäller 30cm. Det är vad vi anser är rätt för vår målgrupp. Det medför hög driftsäkerhet samt låga service- och bränslekostnader. Allt som du skall förvänta dig av en Kranman produkt.

Att montera ett rullmatat aggregat skulle medföra stora ökade kostnader i många led. Det avser motor, pumpar, hydraulsystem och datorstyrd elektronik. Vi har istället valt att optimera och effektivisera maskinen i övrigt.

Kranman 520/620S har separata oberoende pumpar för drivning, kran och aggregat. Kranen är kraftigt dimensionerad och är 100% parallellförd, räckvidd 5.4 meter och lyftkraft 700 kg på rak arm. Detta ihop med aggregatet som fäller 30cm gör att du även kan hantera tidiga andragallringar. För att få ut kranens fulla potential har vi utvecklat ett viktoptimerat och stabilt chassi, som inte kräver stödben. Sikten och komforten i hytten är svårslagen. Man kan sitta i stolen och titta rakt upp på trädtopparna. Styrning av maskinen, kranen och aggregatet sitter i armstöden, detta medför att man aldrig behöver sträcka sig fram. Servospakarna gör att förflyttningen av aggregatet mellan träden blir väldigt lätt och exakt. Detta minskar även risken för stamskador.

Körpedalerna sitter i golvet, en pedal för fram och en för back. Släpper man pedalen så går handbromsen och midjelåset i automatisk. Genom parallellföringen jobbar man dubbelt så fort in och ut jämför med en vanlig kran. Eftersom motorn sitter i andra änden av maskinen och hytten är gummiupphängd så blir hytten tyst. Bortsett från aggregatet är gallringsskördaren byggd utan datorstyrd elektronik. Allt för att du som kund skall få en driftsäker maskin som kan förvaras och användas i sin rätta miljö, skogen.

Vi bygger maskiner som är lätta att köra, driftsäkra och om något skulle hända; lätta att laga.

Återförsäljare


Broschyr


Broschyr kommer snart!