Johansson Maskin och Kranman kommer ha visning av P25, Bison och ATV vagn i skogsmiljö runt Vännesby 30-31 maj.