Kranmandag

Vi kommer visa delar av vårat sortiment i gallring ca 1 km från vår lokaler.

P25, Bison och ATV vagn.

 

 

 

Mässa på blomsö den 7 April 10-15.

Vi kommer visa T2000ex, Processor P25 och Bison 6000x.

Kranman dag med Anders Traktorservice i Rättvik. Vi kommer visa P25 Bison och ATV vagn.

 

Kranman kommer medverka på Emmaboda skog och traktor och visa P25, Bison och ATV vagn.

Vi kommer ställa ut tillsammans med vår återförsäljare Gösta Gustafsson Skogsmaskiner.

Kranman kommer medverka på skogsmaskin Dagarna i Karlskoga.

Vi kommer visa P25, Bison och ATV vagnar.

Johansson Maskin och Kranman kommer ha visning av P25, Bison och ATV vagn i skogsmiljö runt Vännesby 30-31 maj.