Bromsventil Drivning

Som tillbehör finns bromsventil. Den gör att du kan ställa hastigheten på rullarna när du bromsar. Bromsventilen gör att vagnen aldrig går fortare än inställd fart och det medför att du kan köra utför backar med full last med minimala risker. Bromsens verkan är i rullarna. 

  • BV200
  • 4 900 kr + moms
  • Nej