PROCESSOR Produkter

Vi har väl beprövade lösningar för en effektiv gallring sett till markskador, bränsleförbrukning, den personliga arbetsbördan och inte minst det slutgiltiga resultatet. Ett av alternativen är processor och midjestyrd bärare med motor och drivning på alla åtta hjulen.